ניב סבריאגו


ניב סבריאגו הוא שחקן משנה בעולם המסחר הגלובלי של הלשון. עיקר עיסוקו בספקולציות ובסחר חליפין באנגלית, בטמילית, בצרפתית, בבנגלית ובהינדי-אורדו. מלבד תרגום, הוא עוסק גם בעריכה מדעית של ספרות מדרום אסיה (האב הצייתן, שנת ההסגר וכו') ובחקר פולקלור וספרות ("שלושה דברי חכמה", עומד להופיע באנציקלופדיה של הסיפור היהודי).